MENU CART {{currentCart.getItemCount()}}
三昧禪法經典系列(6)─寶如來三昧經典

三昧禪法經典系列(6)─寶如來三昧經典

消費滿千台灣本島免運費 on order

消費滿1500貨到付款手續費0元 on order

【後疫情時代】滿額送觀音守護小福袋 on order

NT$250
{{shoplineProductReview.avg_score}} {{'product.product_review.stars' | translate}} | {{shoplineProductReview.total}} {{'product.product_review.reviews' | translate}}
{{amazonProductReview.avg_rating}} {{'product.product_review.stars' | translate}} | {{amazonProductReview.total_comment_count}} {{'product.product_review.reviews' | translate}}
Quantity Product set quantity
The maximum quantity per submit is 99999
This quantity is invalid, please enter a valid quantity.
Sold Out

Not enough stock.
Your item was not added to your cart.

Not enough stock.
Please adjust your quantity.

Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.

Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.

Please message the shop owner for order details.

Description

【貨號9789579462310】

【三昧禪法經典系列】
在佛陀的時代,習禪是每一位佛教徒的常課;且從原始佛教以對治、解脫為中心的禪觀,到大乘佛教以大悲、如幻為見地,所開展出廣大的菩薩三昧,都是能令人超越生死煩惱,達到無邊自在的殊勝法門。而三昧禪法經典的集成,就是希望那樣殊勝的因緣與法門,能在這一個時代重現!

  《佛說寶如來三昧經》為東晉衹多蜜所譯,共有二卷,本經為再譯本。原譯本稱為《無極寶三昧經》為東晉竺法護所譯,也是二卷。在本經中佛陀示現寶如來三昧,震動九億萬佛剎,而開啟了本經的因緣。寶如來三昧是以般若寶、智慧寶為體的,得證了寶如來三昧,一切眾皆悉來集。在本經中,宣說了寶如來三昧的功德與修證內容。

  本經以寶如來菩薩為中心,以人顯法。經中當佛陀示現寶如來三昧,舍利弗有了疑惑而請問佛陀,佛陀要他到寶如來菩薩所啟問,於是舍利弗展開了與寶如來菩薩的問答。佛陀為寶如來菩薩開示,要善男子、善女子發阿耨多羅三耶三菩提心,當行九法寶。而新發意菩薩若欲行寶如來三昧,則當行八法寶。

  《大樹緊那羅王所問經》為姚秦龜茲三藏鳩摩羅什所譯,另有譯本為月支沙門支婁迦讖所譯的《伅真陀羅所問如來三昧經》,這兩個譯本內容多少有些出入,但是大致上觀點幾乎一致,應是基於同一原典。

  本經發端於王舍城耆闍崛山的大眾集會上,天冠菩薩就諸菩薩的種種法門提出二十八問,佛陀針對這些問題答之以四法。

  本書集有:
  《大樹緊那羅王所問經》/姚秦 鳩摩羅什譯
  《佛說伅真陀羅所問如來三昧經》/後漢 支婁迦讖譯
  《無極寶三昧經》/西晉 竺法護譯
  《佛說寶如來三昧經》/東晉 祇多蜜譯

全佛編輯部
全佛文化
1996年3月
本 / 292頁 / 15x21cm

● 著作權法保護之商品(書籍、印刷品及影音商品等)除有非人為之瑕疵外,一經販售或拆封概不接受退貨Related Products