MENU CART {{currentCart.getItemCount()}}
吉祥金剛手三忿怒尊成就法

吉祥金剛手三忿怒尊成就法

消費滿千台灣本島免運費 on order

消費滿1500貨到付款手續費0元 on order

NT$200
{{shoplineProductReview.avg_score}} {{'product.product_review.stars' | translate}} | {{shoplineProductReview.total}} {{'product.product_review.reviews' | translate}}
{{amazonProductReview.avg_rating}} {{'product.product_review.stars' | translate}} | {{amazonProductReview.total_comment_count}} {{'product.product_review.reviews' | translate}}
Quantity
Add to Wishlist
The maximum quantity per submit is 99999
This quantity is invalid, please enter a valid quantity.
Sold Out

Not enough stock.
Your item was not added to your cart.

Not enough stock.
Please adjust your quantity.

Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.

Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.

Please message the shop owner for order details.
Add to Wishlist

Description【貨號2260131195619】

◎ 藏密諸法門皆重傳承,故凡欲修習此法,應先向傳承上師求灌頂、領口傳、聽聞講授,方可如法修習
◎ 藏密諸本尊皆有專司之事業護法神護持,故凡洩密、偷師、盜修法門者,護法必加嚴懲!因果業報,切不可輕忽!

三忿怒尊是金剛手菩薩、馬頭明王、金翅鳥三尊合體之共稱,有時又音譯為「達恰瓊孫」、「札波孫吉」。

密續上載降伏對治上魔凶神惡煞、羅剎夜叉是金剛手菩薩世出世間功德利益之一,降伏對治中魔妖精鬼怪、魑魅魍魎是馬頭明王之共通事業利益,降伏下魔孽龍則是金翅鳥之共通事業利益,此三尊合體共修即是江此三尊事業功德合一而成,尤具威能神力。

總體而言,一切諸佛本尊之內證心意雖無差別,然依眾生信解所求不同而示現百千化身,如密續所云:「諸佛密意界同一,法身虛空盡無別,色身如虹各各顯。」一尊即圓滿具所有功德利益,然時至五濁惡世,眾生煩惱分別妄念熾盛,心多猶豫狐疑不信,故現多尊,滿其所願;又因何能藉修三忿怒尊得獲世出世間成就,正如禪宗古德憨山德清說:「內心不起,外境不生」,依內在貪瞋癡三毒為因,感召外在妖魔鬼怪損惱傷害至,因此藉由修習本尊密法,內淨三毒,外轉清淨佛國剎土莊嚴之相,自然能消除平息一切損惱魔眾,得證大道。

三忿怒尊法門在寧瑪派巖傳法藏中,有各伏藏師傳承,流傳極廣,當然其他教派亦有普傳,而薩嘉派本法之傳承來自霍札竹欽雷吉多傑之耳傳,經蔣揚欽澤旺波傳下至今。

譯者:法護
出版發行:社團法人中國藏密薩迦佛學研究會會
出版日期:2002年1月
頁數:12

● 著作權法保護之商品(書籍、印刷品及影音商品等)除有非人為之瑕疵外,一經販售或拆封概不接受退貨。

Related Products