MENU CART {{currentCart.getItemCount()}}
抄經本-妙法蓮華經觀世音菩薩普門品(9703)

抄經本-妙法蓮華經觀世音菩薩普門品(9703)

消費滿千台灣本島免運費 on order

消費滿1500貨到付款手續費0元 on order

【後疫情時代】滿額送觀音守護小福袋 on order

NT$100
{{shoplineProductReview.avg_score}} {{'product.product_review.stars' | translate}} | {{shoplineProductReview.total}} {{'product.product_review.reviews' | translate}}
{{amazonProductReview.avg_rating}} {{'product.product_review.stars' | translate}} | {{amazonProductReview.total_comment_count}} {{'product.product_review.reviews' | translate}}
Quantity Product set quantity
The maximum quantity per submit is 99999
This quantity is invalid, please enter a valid quantity.
Sold Out

Not enough stock.
Your item was not added to your cart.

Not enough stock.
Please adjust your quantity.

Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.

Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.

Please message the shop owner for order details.

Description

【貨號9789575435707】

本抄經本特別請名書法家戴德先生,以正楷重新書寫做底,便於抄寫,既有寫經功德,又可深入經藏,依文解義,開發自性智慧。

抄經功德:
抄經功德詳見於諸多大乘經典。
《金剛經》云:「聞此經典,信心不逆,其福勝彼。何況書寫、受持讀誦,為人解說。」
《法華經》云:「書寫是法華經者,當知是人則見釋迦牟尼佛,如從佛口聞此經典。」
《藥師經》云:「於此經典,若自書,若教人書,一心受持,聽聞其意──所求願滿,乃至菩提。」
此外,《地藏經》、《維摩詰經》、《無量清淨平等覺經》等諸多重要經論,皆有提到書寫經典的重要功德。

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品】要義:
《觀世音菩薩普門品》,又稱《觀音經普門品》、《觀世音經》、《觀世經》、《普門品經》、《普門品》,全一卷。,全一卷。為《法華經》卷七《觀世音菩薩普門品》的別行。姚秦鳩摩羅什譯。
「觀世音菩薩」,又作光世音菩薩、觀自在菩薩、觀世自在菩薩、觀世音自在菩薩、現音聲菩薩、闚音菩薩。略稱觀音菩薩,別稱救世菩薩、蓮華手菩薩、圓通大士,是以慈悲救濟眾生為本願的菩薩。與大勢至菩薩同為西方極樂世界阿彌陀佛的脇侍,世稱西方三聖。凡遇難眾生誦念其名號,菩薩即時觀其音聲,前往拯救,故稱觀世音菩薩。又因菩薩於理事無礙的境界,觀達自在,故稱觀自在菩薩。「普」,是說觀音的眾德普具;「門」,是說受觀世音菩薩慈悲救濟的眾生有種種不同的類門。因此,所謂普門,是說眾生的機類雖有千差萬別,而觀世音菩薩則能普應群機,無不示現。
《普門品》是二十八品的《妙法蓮華經》中的第二十五品,內容詳說此菩薩於娑婆世界教化利益眾生的事跡,謂受苦眾生一心稱名,觀世音菩薩即時觀其音聲,令得解脫;若有所求,亦皆令得;又能示現佛身、比丘身、優婆塞身、天身、夜叉身等,而攝化眾生。全文由長行與偈頌組成,宣說觀世音菩薩普門示現的妙用,正是「千江有水千江月,萬里無雲萬里天」。


臨描抄經本

長約26cm、寬約19cm,由於丈量方式的不同,因此尺寸可能有2%以內之誤差。


佛光文化

● 由於拍攝技術影響與顯示器色差,實際物品與網路商品顏色可能略有不同,將以實際出貨商品為準

Related Products